Medisana FTN digitalni, infracrveni toplomer bez kontakta

Medisana FTN digitalni, infracrveni toplomer bez kontakta - preview slika 0 Medisana FTN digitalni, infracrveni toplomer bez kontakta - preview slika 1
 • naziv proizvoda: Medisana FTN digitalni, infracrveni toplomer bez kontakta
 • proizvođač: Medisana
 • kataloški broj proizvoda: 6890
 • Cena: 5.290 din
 • Prikazana cena je sa uračunatim PDV-om.

Ponuda važi dok traju zalihe.

Ukoliko iz bilo kog razloga ne možete da napravite online narudžbenicu, možete naručiti telefonom.

Naruči telefonom

Opis proizvoda

MEDISANA FTN infracrveni toplomer omogućava brzo i precizno merenje telesne temperature bez direktnog kontakta sa kožom (sa približne razdaljine od 5 cm). Temperatura se meri iznad obrve između čela i slepoočnice. Vrednost energije koja na tom mestu zrači se meri i preobražava u temperaturnu vrednost. Izmerena vrednost će biti prikazana za 1 sekundu. Ova funkcija omogućava merenje npr. bebine temperature za vreme spavanja, bez buđenja. Nova tehnologija infracrvenog senzora koja se koristi u ovom toplomeru omogućava merenje temperature koje je istovetno oralnim ili rektalnim merenjima. Osim telesne temperature ovaj toplomer može meriti i temperaturu objekata (npr. tečnosti, površina, prostora), a raspon merenja je od 00 do 1000 C.

Ubacivanje / vađenje baterije:

MEDISANA FTN infracrveni toplomer ima već ubačene baterije. Ako se posle nekog vremena na displeju pojavi znak za praznu bateriju, zamenite obe baterije (AAA, LR03 od 1,5V). Odvrnite šraf koji se nalazi na odeljku za baterije, skinite poklopac i izvadite baterije. Postavite nove baterije (AAA, LR03 od 1,5V) vodeći računa o polaritetu (označeno je u odeljku za baterije). Vratite poklopac i zaštrafite šraf.

Aklimatizujte toplomer temperaturi u prostoriji. Da biste precizno odredili temperaturu pacijenatu, telo pacijenata mora se aklimatizovati temperaturi u prostoriji u kojoj će bite vršeno merenje temperature. Isto važi i za infracrveni toplomer FTN. Kada se temperatura meri negde drugde, toplomer se sam podešava novoj okolini. Izjednačavanje temperature toplomera temperaturi u prostoriji traje neko vreme. Vreme trajanja zavisi od razlike između ove dve temperature i može trajati i više od 30 minuta. Precizno merenje može biti izvršeno samo kada se proces izjednačavanja temperature završi.

Podešavanje mesta merenja temperature
Toplomer FTN pokazuje temperaturu kao referencu merenju temperature klasičnim toplomerom. Možete izabrati opciju oralno, aksilarmno i rektalno.

MERENJE

1. Uključite toplomer koristeći dugme ON/OFF (3). Prekidač za izbor mesta merenja (7) je u poziciji za merenje temperature (gore). Izabrana opcija reference za merenje je prikazana na displeju i treperi (usta), (pazuh) i (rektum).
2. Sačekajte dok simbol oC ne počne da treperi, to znači da je toplomer spreman za merenje.
3. Pomerite prekidač za izbor mesta merenja (7) na dole, pa ponovo na gore. Izabrani simbol treperi dok su ostali simboli nepromenjeni
4. Pritisnite dugme START (2) da biste birali između tri simbola. Kada je izbor završen, čućete kratak zvučni signal.
5. Izabrani simbol će treperiti. Podešavanje je završeno za 5 sekundi i toplomer je spreman za merenje.

MERENJE TELESNE TEMPERATURE

NAPOMENE za obezbeđenje najtačnijih rezultata

* Toplomer i pacijent moraju biti minimum 30 minuta u stabilnom okruženju pre započinjanja merenja.
* Bebama nemojte meriti temperaturu za vreme i neposredno posle dojenja.
* Ne koristite toplomer u vlažnim prostorijama
* Pacijenti ne bi trebalo da jedu ili piju neposredno pre ili za vreme merenja i treba da izbegavaju bilo kakav fizički napor.
* Očistite mesto merenja temperature i uklonite nečistoće, dlake ili znoj pre postavljanja senzora (6) u poziciju za merenje.
* Ne pomerajte toplomer sa pozicije merenja sve dok ne čujete zvučni signal koji označava kraj merenja .
* Ukoliko se senzor (6) isprlja za vreme ili nakon merenja očistite ga vatom i alkoholom pre nego što odložite toplomer
* Uvek merite temperaturu na istom mestu zato što temperatura može varirati u različitim okruženjima.
* Konrolno merenje standardnim toplomerom se preporučuje u sledećim slučajevima: ako je izmerena temperatura neuobičajeno niska, za novorođenčad starosti do 100 dana, za decu do 3 godine starosti koja imaju oslabljen imuni sisitem ili reaguju neuobičajeno u slučaju ili odsustvu povišene temperature, ako koristite toplomer prvi put ili ako želite bolje da ga upoznate.
* Toplomer je klinički testiran i njegova sigurnost i preciznost su provereni, ako se koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu.

MERENJE

1. Pomerite prekidač za izbor mesta merenja (7) na gore da biste izabrali opciju za merenje telesne temperature
2. Pritisnite dugme ON/OFF (3). LC displej (1) će se uključiti. Toplomer će obaviti interni test i svi simboli na displeju će redom biti prikazani.
3. Kada završi sa internim testom na displeju će biti prikazana poslednja izmerena temperatura i slovo M (memorija) u trajanju od 2 sekunde.
4. Kada čujete kratki zvučni signal i pojavi se simbol za merenje oC zajedno sa izabranim simbolom referentnog mesta merenja, toplomer je spreman za upotrebu.
5. Da biste započeli merenje, usmerite senzor (6) na sredinu pacijenatovog čela na razdaljini ne većoj od 5 cm. Ako pacijent ima kosu, znoj ili neke nečistoće na čelu, uklonite ih da biste osigurali što preciznije merenje.
6. Pritisnite i držite dugme START (2). Plavo svetlo (5) se uključuje i osvetljava mesto merenja temperature.
7. Polako pomerajte toplomer iznad pacijentove obrve od čela ka slepoočnici da biste izmerili maksimalnu temperaturu. Dok seznor skenira mesto merenja temperature, u početku ćete čuti spore zvučne signale. Kako toplomer bude merio višu temperaturu i zvučni signali će biti brži. Nakon toga zvučni signali će se usporiti označavajući da je maksimalna temperatura izmerena.
8. Čim se to desi, pustite dugme START (2). Ako je izmerena vrednost ispod vrednosti povišene temperature (normalna) čućete dugačak zvučni signal i svetlo na displeju će biti zelene boje. Ako je izmerena vrednost na granici ili iznad vrednosti povišene temperature čućete 10 kratkih zvučnih signala i svetlo na displeju će biti crvene boje, ukazujući na to da pacijent verovatno ima povišenu temperaturu. NAPOMENA Telesna temperatura koja se klasifikuje kao povišena temperatura varira u zavisnosti od mesta merenja. Povišena temperatura za rektalno merenje je 37,8 oC, oralno 37,5 oC i aksilarmno 37,2 oC
9. Kada simbol oC ponovo počne da treperi nakon 2 sekunde, toplomer je spreman za novo merenje.

MERENJE TEMPERATURE OBJEKATA

1. Pomerite prekidač za izbor mesta merenja (7) na donju poziciju da biste izabrali modalitet za merenje temperature objekta .
2. Pritisnite dugme ON/OFF (3). LC displej (1) će se uključiti. Toplomer će obaviti interni test i svi simboli na displeju će redom biti prikazani.
3. Kada završi sa internim testom na displeju će biti prikazana poslednja izmerena temperatura i slovo M (memorija) u trajanju od 2 sekunde.
4. Kada čujete kratki zvučni signal i simbol za merenje oC počne da treperi toplomer je spreman za upotrebu.
5. Da biste započeli merenje usmerite senzor (6) u sredinu objekta sa udaljenosti ne veće od 5 cm. Ukoliko na objektu ima vode, prašine ili nečistoća, uklonite ih pre merenja kako biste osigurali što preciznije merenje.
6. Pritisnite dugme START (2). Uključiće se plavo svetlo (5) i temperatura će biti izmerena. Za vreme merenja čućete zvučne siglane.
7. Pustite dugme START (2) posle nekoliko sekundi. Dugačak zvučni signal označava da je merenje završeno. Pomerite senzor sa pozicije merenja i na displeju će biti prikazana izmerena temperatura.

PREGLED MEMORISANIH VREDNOSTI

Toplomer FTN može snimiti do 30 rezultata merenja. Memoriju možete pregledati kratkim pritiskom na dugme START (2), pre nego što uključite toplomer pritiskom na dugme ON/OFF (3). Na displeju će treperiti simbol M zajedno sa znakom „- - -“. Još jednom kratko pritisnite dugme START (2) i na neosvetljenom displeju će biti brikazan broj memorije 1 kao i poslednja izmerena vrednost. Simbol M će treperiti ispod jedinice merenja. Ako još jednom pritisnete dugme START (2), moći ćete da vidite zabeleženu vrednost pod brojem 2 u memeoriji. Ukupan broj od 30 zabeleženih rezultata merenja će biti prikazivan ako nastavite da pritiskate dugme START (2). Ako nema zabeleženih vrednosti pored broja memorije će biti prikazan znak „- - -“.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

* Senzor je najosetljiviji deo FTN infracrvenog toplomera. Vodite računa da se ne isprlja ili ošteti. Čistite senzor vatom i mlakom vodom ili 70% isopropyl alkoholom.
* Ne uranjajte toplomer u vodu ili neku drugu tečnost jer nije vodootporan.
* Toplomer čistite mekanom krpicom i blagim rastvorom deterdženta ili 70% isopropyl alkoholom. Vodite računa da voda ne prodre u toplomer. Toplomer možete ponovo koristiti tek kada se potpuno osuši.
* Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, razređivače, benzine ili oštre četke.
* Vodite računa da ne izgrebete senzor, displej ili telo toplomera.
* Vodite računa da ne koristite ili čuvate toplomer u prostorijama u kojima su temperatura i vlažnost vazduha previše visoki ili previše niski (kao što je naznačeno u specifikaciji), ne izlažite direktnom sunčevom svetlu, ne izlažite blizini statičkog elektriciteta i prašini.
* Ako duže vreme ne planirate da koristite toplomer izvadite baterije, u suprotnom mogu da iscure.
* Ako toplomer koristite u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu, nije potrebno nikakvo održavanje ili kalibracija.

Karakteristike

 • Medisana FTN digitalni, infracrveni toplomer bez kontakta
 • Idealan toplomer za bebe - omogućava merenje temperature za vreme spavanja, bez buđenja !!!
 • Merenje temperature u uhu
 • Merenje temperature na celu
 • Merenje temperature u prostoriji
 • Prikaz vremena
 • Merna metoda: Infracrvena
 • Ditgitalni ekran (LCD)
 • Raspon merenja: 34-42,2 0C (telesna temperatura)
 • Raspon merenja: 0-100 0C (temperatura objekta)
 • Vreme merenja: 1 sec
 • Tačnost: ± 0.2 0C za temperaturu 36-42.0 0C
 • Tačnost: ± 0.3 0C za temperaturu manju od 35.9 i višu od 42.0 0C
 • Tačnost kod uzastopnih merenja: ± 0.1 0C
 • Preciznost prikaza: 0.1 0C
 • Radni uslovi: 16-40 0C (za telesnu temperaturu)
 • Radni uslovi: 5-40 0C (za temperaturu objekta)
 • Uslovi za čuvanje: -20 do +50 0C
 • Kapacitet memorije: 30 merenja
 • Baterija: 2 x 1,5 V (tip LR03 AAA)Kapacitet baterije: 500 merenja
 • Alarm za temperaturu preko 37,5 0C
 • Automatsko isključivanje: posle 3 min
 • Dimenzije: 147 x 38 x 21 mm
 • Težina: 48 g, uključujući bateriju
 • Sertifikat: CE 0473
 • Garantni rok: 3 godine

Vaša iskustva

Ukoliko ste koristili ovaj proizvod, molimo Vas da sa ostalim posetiocima podelite svoja iskustva. Ostavljanjem svog komentara pomažete drugim ljudima da naprave pravi izbor prilikom kupovine, a nama i proizvođačima da poboljšamo svoju ponudu.
Svoj komentar možete ostaviti klikom na dugme "Dodaj komentar". Hvala.

Dodaj komentar

Trenutno nema komentara u vezi ovog proizvoda. Budite prvi koji će ga komentarisati.

Naručivanje telefonom

Za naručivanje telefonom neophodno je da imate email adresu i da proizvod nije rasprodat:

 • Pozovete broj 011/33-34-773 ili 011/33-34-681 (radnim danima od 09-17h)
 • Navedete operateru kataloške brojeve proizvoda koje naručujete kao i količinu svakog od njih
 • Kataloški broj ovog proizvoda je: 6890
 • Navedete operateru lične podatke i adresu isporuke
 • Ukoliko kupujete kao pravno lice pripremite podatke firme: naziv, adresu i PIB broj

Vreme isporuke proizvoda i troškovi dostave

Dostava se obavlja kurirskom službom i dodatno se naplaćuje.
Masa proizvoda spremnog za slanje iznosi: 0.48 kg.
Cenovnik troškova dostave možete videti ovde.
Isporuka se vrši na teritoriji Srbije bez Kosova.
Okvirno vreme uručenja proizvoda = Vreme pripreme pošiljke: 3 - 5 dana radnih + Vreme dostave: 1 radni dan.

Ovaj proizvod se može platiti na jedan od sledećih načina:

 • Platnim karticama: Visa, Master i Maestro
 • Uplatnicom na šalteru (virmanom)
 • E-Banking
 • Pouzećem
Detaljnije o načinima plaćanja

Tricikl Playtime 411 SIMPLE 64

Tricikl Playtime 411 SIMPLE

Mulitfunkcionalan tricikl, koji možete prilagoditi...

7,490 din

6,490 din

Ušteda:
1000 din (13 %)

Esperanza Mašina za mlevenje mesa EKM012 64

Esperanza Mašina za mlevenje mesa EKM012

Esperanza mašina za mlevenje mesa je savremeni i...

6,390 din

4,999 din

Ušteda:
1391 din (22 %)

Sal BT2800/BL bluetooth prenosivi zvučnik 64

Sal BT2800/BL bluetooth prenosivi zvučnik

Bluetooth prenosivi zvučnik sa ugrađenim punjivim...

3,999 din

2,999 din

Ušteda:
1000 din (25 %)

Elastična Presvlaka Za Dvosed 64

Elastična Presvlaka Za Dvosed

Napravljena od bielastičnog i monoelastičnog...

5,589 din

4,490 din

Ušteda:
1099 din (20 %)

Tefal GT1108 mlin za kafu 64

Tefal GT1108 mlin za kafu

Mlin za mlevenje kafe, začina i orašastog voća!...

4,340 din

3,590 din

Ušteda:
750 din (17 %)